Waadi check

Waadi: Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs

De Kamer van Koophandel (KvK) legt belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen vast in het handelsregister.
Payrollbureaus (en uitzendbureaus) die in Nederland werkzaamheden verrichten, moeten vanaf 1 april 2012 in het Handelsregister geregistreerd staan. Dit geldt dus ook voor bureaus die officieël in het buitenland gevestigd zijn, maar wel in Nederland actief zijn. De maatregel vloeit voort uit de wet Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Door een  registratieplicht in te voeren, wil de overheid malafide bureaus en uitbuiting van werknemers aanpakken.

Laat een payrollbureau zich niet registreren, dan krijgt het een boete. De boete loopt op van €12.000 euro per werknemer voor de eerste overtreding, tot €24.000 per werknemer bij de tweede overtreding en €36.000 per werknemer bij een derde overtreding. Bedrijven die hun personeel via niet-geregistreerde bureaus inhuren, riskeren ook een boete.

POSD Payroll is op de juiste manier geregistreerd in het Handelsregister. Klik hier om bij downloads de uitslag van de Waadi check’s te bekijken. Of klik hier om de Waadi check zelf uit te voeren. Het KvK-nummer van Posd BV is 55713432.