Nieuwe ziektewet: meebetalen voor arbeidsongeschikte flexkrachten

15 mei 2013
Comments 0
15 mei 2013, Comments 0

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige bedrijven wordt dat even schrikken. Sprout-expert Norbert Bakker legt uit waarom.

Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in 2010 een half jaartje bij u in dienst was. Ferry was een aardige jongen, maar wel erg veel afwezig met vage klachten. Dit was voor u mede de reden om zijn contract niet te verlengen.

En Sabra, die vlotte dame van afdeling marketing ? Dat was een toppertje. Erg jammer van dat paardrij-ongeluk in 2011. U wilde haar graag behouden, maar het wilde toch niet vlotten met de reïntregratie, waardoor u haar tijdelijke contract uiteindelijk toch ook niet heeft omgezet in een vaste aanstelling.

Binnenkort staan Micha en Sabra weer helder op uw netvlies, als u de Ziektewet en WGA-flex beschikkingen van het UWV voor 2014 ontvangt. Want hun WGA instroom in 2012 en 2013 telt mee in uw Ziektewet en WGA-premie beschikkingen. Reden te meer om het even heel scherp na te (laten) rekenen.

Nieuwe ziektewet: u gaat meebetalen voor arbeidsongeschikte flexkrachten

Dit alles is het gevolg van de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) per 01-01-2013. Vanaf 2014 is uw premie mede afhankelijk van de WGA instroom van uw tijdelijke medewerkers vanaf 2012, en dus ook van tijdelijke krachten die sinds 01-01-2010 ziek zijn geworden en uiteindelijk de WGA instroomden.

Zijn er nog meer ondernemers die gaan schrikken? Wellicht de kleine ondernemers die juist al vele jaren geen enkel verzuimgeval of WGA instroom hadden, maar wel de pech hebben actief te zijn in een sector die een bovenmatige uitval van flexwerkers kent. U gaat meebetalen aan de lasten van uw concullega ’s, of u moet er als outperformer voor kiezen om dit risico niet langer door het UWV maar door private partijen te laten verzekeren.

Dat privaat verzekeren wordt nog best lastig, want verzekeraars staan niet te springen op de WGA- flex of de privatisering van de Ziektewet; zij hebben al honderden miljoenen verlies geleden op private verzekering van de WGA instroom van de vaste werknemers, en het vooruitzicht van de extra schadelast van de flexwerkers is buitengewoon ongunstig: flexwerkers maken 1/6 deel uit van de totale beroepsbevolking, maar zijn wel verantwoordelijk voor meer dan 55% van de totale schadelast.

De schadelast van flexwerkers ligt relatief gezien dus 3 keer zo hoog dan dat van vaste medewerkers. Uiteraard is dat voor een deel verklaarbaar door anti-selectie: werknemers met een bepaalde (chronische) ziekte komen veel moeilijker aan een vaste baan, en blijven dus noodgedwongen flexwerker, ook vanwege de onbekendheid van specifieke oplossingen daarvoor zoals de no risk polis en diverse stimulerings-en subsidieregelingen voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Maar de voornaamste veroorzaker is de kennelijk bedroevend slechte reïntegratie van flexwerkers vanuit de Ziektewet. Voor die kosten gaat u als ondernemer nu individueel of per branche meebetalen en u wordt medeverantwoordelijk voor de re-integratie zelf.

Neem maatregelen ter preventie

Des te belangrijker wordt het om juist ook voor de flexwerkers / tijdelijke contracten een goed proactief verzuim- en re-integratiebeleid toe te gaan passen. En denk ook kritisch na wat verstandig is ten aanzien van eventuele (private) verzekering: verzuimverzekeraars zijn vooral actief aan het begin van een ziekte, maar bouwen hun re-integratie inspanningen aantoonbaar af naar mate de datum van WGA instroom nadert: het verlies wordt kennelijk geaccepteerd en genomen. UWV en private WGA verzekeraars lijken vervolgens niet in staat te zijn na 2 jaar alsnog een succesvolle re-integratie op te starten.

Wat kunt u daar als ondernemer aan doen?

1. Controleer uw Ziektewet en WGA-flex beschikkingen goed en doe dat vooral tijdig: u heeft ‘slechts’ 6 weken om bezwaar aan te tekenen.

2. Blijf zelf proactief en kritisch bij verzuim en re-integratie. Neem geen genoegen met een al te afwachtende houding van Arbodienst en verzuimverzekeraar of bij vermeend gebrek aan medewerking van uw zieke werknemer. U bent en blijft zelf eindverantwoordelijk voor het casemanagement.

3. Schakel eerder een re-integratie specialist of arbeidsdeskundige in voor een second opinion of voor het uitvoeren van het casemanagement namens u. Dit kan veel problemen en kosten schelen. Uiteraard geldt dit zowel voor tijdelijke als vaste medewerkers!

4. Scheid situationeel verzuim zo snel mogelijk van medisch verzuim: naar mate u daar langer mee wacht neemt de kans dat situationeel verzuim (waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht hoeft te hebben!) echt medisch verzuim wordt, toe. Schakel bij twijfel ook hier een specialist in.

5. Zorg dat het totale ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico in handen is en blijf van één partij, bijvoorbeeld verzekeraar, die dan niet alleen het verzuimrisico van de eerste 2 jaar, maar ook het private WGA risico van 10 jaar draagt. Het voorkomt niet alleen 2 trajecten aan het bed van uw zieke (ex) medewerker, maar het zorgt er ook voor dat de verzekeraar een des te groter belang heeft en houdt bij re-integratie-inspanningen, met name het 2e ziektejaar.

BRON: SPROUT
AUTEUR: Norbert Bakker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *