Inschrijven Reguliere Medewerker

Persoonsgegevens


Arbeidsgegevens

Heeft u een ziekteverleden?

t/m

LoonbelastingverklaringUitleg betreffende de loonheffingskorting

* Dit is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag
maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Kruis 'ja' aan als u
wilt dat POSD de loonheffingskorting toepast.
Als u naast uw bijstandsuitkering gaat werken, bent u verplicht 'ja' in te vullen. Als er een wijziging is,
moet u POSD schriftelijk verzoeken hiermee rekening te houden. Dit kunt u doen door een nieuwe
opgaaf in te vullen en in te leveren


Arbeidsverleden

Bent u de afgelopen drie maanden en één dag, direct voorafgaand aan uw werkzaamheden bij POSD,
nog werkzaam geweest bij het bedrijf waar u nu gaat werken via POSD? Indien ja: Vergeet niet een
kopie van uw laatste arbeidsovereenkomst mee te sturen!Controle, ziekte en legitimatiebewijs

Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen (een kopie van een rijbewijs is
geen geldig legitimatiebewijs). Stuur bij een identiteitsbewijs een kopie van beide zijden.

Hierbij verklaart de medewerker dit formulier duidelijk, volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld. Een onjuiste of onvolledige verstrekking van gegevens kan gevolgen hebben voor de
inschrijving, de uitzending en de daaraan ten grondslag liggende arbeidsovereenkomst.
Eventuele nadelige gevolgen komen geheel voor rekening van de werknemer. Door ondertekening
van dit formulier geeft de medewerker aan dat de identiteit, ook m.b.t. persoonsverwisseling, is
gecontroleerd door de opdrachtgever.

Tevens geeft de werknemer door ondertekening aan de regels omtrent ziekteverzuim gelezen en
begrepen te hebben en verklaart zich hiermee akkoord.
Door ondertekening van dit document machtig ik POSD om alle zaken betreffende StiPP
(pensioendienst) voor mij te behandelen.