FAQ Werknemer

Hoe kan ik het wel/niet laten toepassen van de loonheffingskorting bij POSD wijzigen?
Op het loonbelastingverklaring kunt u aangeven of u de heffingskorting wel of niet wilt laten toepassen. Mocht u meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties hebben dan kunt u het beste de korting toepassen daar waar u het hoogste bruto inkomen ontvangt. U mag de korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. Meer informatie over loonbelasting en heffingskorting vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt de loonbelastingverklaring vinden bij Downloads werknemer.
Ik heb geen loonstrook ontvangen?
POSD werkt met digitale loonstroken. Uiterlijk iedere woensdag worden de nieuwe loonstroken beschikbaar gesteld.
Hoeveel mag ik als student bijverdienen?
Naast uw studiefinanciering mag u van de belastingdienst een maximum bedrag per kalenderjaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. Het gaat om het verzamelinkomen of het belastbaar loon. Het is daarom belangrijk om het totale bedrag aan bijverdiensten bij te houden. Voor meer informatie en de exacte bedragen kunt u kijken op de website van DUO - IB-Groep, www.duo.nl
Wat betekent ZVW op mijn loonstrook?
ZVW betekent zorgverzekeringswet. Bij Downloads werknemer vindt u een voorbeeld van een loonstrook, hierop worden alle afkortingen nader toegelicht.
Hoe kan ik eventueel teveel afgedragen loonbelasting terug vragen?
Wanneer u een baan heeft gehad kunt u eventueel teveel afgedragen loonbelasting terugvragen. Hiervoor kunt u via de website van de Belastingdienst formulieren bestellen en downloaden. U kunt al belasting terugvragen als u meer dan € 14,- loonheffing hebt betaald. Overigens kunt u met 5 jaar terugwerkende kracht belastingaangifte doen. Heeft u moeite met het invullen van je belastingaangifte, ga dan even langs bij de belastingdienst of eventueel een rechtswinkel.
Vanaf welke leeftijd bouw ik bij POSD pensioen op?
POSD is aangesloten bij StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Medewerkers ontvangen basispensioen vanaf 21 jarige leeftijd mits deze minimaal 26 weken arbeid hebben verricht, of als de medewerker reeds bekend is bij StiPP, in dat geval begint de pensioenopbouw direct. De plusregeling geldt voor medewerkers die eveneens 21 jaar of ouder zijn en minimaal 78 weken werkzaam zijn geweest voor dezelfde uitzendonderneming, of 52 weken deelnemer aan de basisregeling zijn geweest, in dienst van één of meerdere uitzendondernemingen zonder onderbreking van 52 weken of langer.
Wanneer ontvang ik mijn salaris?
POSD verwerkt op dinsdag alle doorgegeven uren. Het is afhankelijk van uw eigen bank wanneer uw salaris daadwerkelijk op uw rekening is bijgeschreven. Normaliter is dit elke week vóór het weekend. Echter kan POSD met opdrachtgevers andere afspraken maken waardoor u éénmaal per maand salaris ontvangt.
Wanneer is mijn jaaropgave beschikbaar?
Wij streven ernaar om uw jaaropgave over het afgelopen jaar vóór februari beschikbaar te stellen. Uw jaaropgave heeft u nodig voor de belastingaangifte en voor het aanvragen van een uitkering, huursubsidie, een studiebeurs of een woonvergunning.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
Door een email met je wijziging te sturen naar info@posd.nl. Je ontvangt een email als je wijziging is doorgevoerd. Vergeet ook niet om je (mobiele)telefoonnummer door te geven, ook als deze mocht wijzigen.
Hoe kan ik mijn reserveringen opvragen?
U kunt uw reserveringen altijd opvragen. Het gaat dan om uw vakantiegeld en eventueel om uw vakantiedagen. Het saldo van uw reserveringen staat op uw loonstrook. Uw vakantiegeld wordt sowieso één keer per jaar automatisch uitbetaald. Dit wordt gedaan eind mei of begin juni. Bij het einde van uw dienstverband worden al uw openstaande reserveringen uitbetaald.
Mijn opdrachtgever en ik zijn overeengekomen dat ik binnenkort niet langer werkzaam zal zijn op locatie van mijn opdrachtgever. Op welke manier geef ik dit door aan POSD?
Dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken via een opzeggingsbrief. U kunt daarvoor het document Einde arbeidsovereenkomst invullen en aan ons toezenden. Deze vindt u terug onder Downloads.
Ik draag pensioenpremie af, maar heb geen pensioenoverzicht ontvangen?
Eén keer per jaar krijgt u van het pensioenfonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toegestuurd.
Waar kan ik terecht met een klacht of probleem?
POSD doet zijn uiterste best om iedereen naar alle tevredenheid van dienst te zijn. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met de contactpersoon. Stuur een email met uw klacht of probleem naar info@posd.nl of neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers op telefoonnummer 043-750 2608.