Disclaimer

Disclaimer Posd & Posd MKB

 
Posd B.V. & Posd MKB B.V. besteden uiterste zorg aan de informatie, betrouwbaarheid en actualiteit van haar gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Posd B.V. & Posd MKB B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website(s) te kunnen raadplegen. Posd B.V. danwel Posd MKB B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst. Posd B.V. & Posd MKB B.V. behouden zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.