Disclaimer

Disclaimer Posd & Posd MKB

 
Posd B.V. & Posd MKB B.V. besteden uiterste zorg aan de informatie, betrouwbaarheid en actualiteit van haar gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Posd B.V. & Posd MKB B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website(s) te kunnen raadplegen. Posd B.V. danwel Posd MKB B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst. Posd B.V. & Posd MKB B.V. behouden zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
 

Privacy Voorkeuren

Personalisatie*

Het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze service om vervolgens reclame en / of inhoud voor u in andere contexten, zoals op andere websites of in apps, in de loop van de tijd te personaliseren. Doorgaans wordt de inhoud van de site gebruikt om conclusies te trekken over uw interesses, die toekomstige selectie van advertenties en / of inhoud informeren.

*Momenteel maakt POSD geen gebruik van advertenties.

Informatieopslag en toegang

Het opslaan van informatie of toegang tot informatie die al is opgeslagen op uw apparaat, zoals advertentie-ID's, apparaat-ID's, cookies en vergelijkbare technologieën.

_gid

Surfgedrag Meten

Het verzamelen van informatie over uw gebruik van de inhoud om het surfgedrag van u en andere website bezoekers te meten. Voor specifieke metingen maken wij gebruik van diensten waarmee statistieken inzichtelijk worden. Denk daarbij aan Statcounter, Google Analytics en Microsoft Bing.

_ga

Adverteren*

Het verzamelen van informatie over uw gebruik van de inhoud en combineren met eerder verzamelde informatie om te adverteren. Dit omvat niet personalisatie, het verzamelen van informatie over uw gebruik van deze service om vervolgens inhoud en / of reclame voor u te personaliseren in andere contexten, d.w.z. op andere diensten, zoals websites of apps, in de loop van de tijd.

*Momenteel maakt POSD geen gebruik van advertenties.

Website Functionaliteit

Standaard cookies waarmee visuele website voorkeuren vastgesteld worden voor toekomstige bezoeken aan de website.

pll_language,gdpr[consent_types]