Copyright

Copyright Posd & Posd MKB

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, en software is eigendom van Posd BV en/of Posd MKB B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Posd B.V. en/of Posd MKB B.V.. Verwijzingen naar sites die niet door Posd B.V. en/of Posd MKB B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Posd B.V. & Posd MKB B.V. selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor het functioneren of de inhoud ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Posd B.V. en/of Posd MKB B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.